Privacy

Privacy verklaring

 

Rijschool Harry Smit hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Harry Smit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rijschool Harry Smit verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor verwerken wij deze gegevens

 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het reserveren van CBR-examens
 • het aan je toezenden van correspondentie

Hoe lang we gegevens bewaren

Rijschool Harry Smit zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Rijschool Harry Smit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast kan er een foto worden geplaatst van geslaagde leerlingen op de tijdlijn van de social media. Voordat er een bericht wordt geplaatst zal er vooraf gevraagd worden of je daarmee akkoord gaat.

Welke gegevens er worden verwerkt bij bezoek aan onze website

Onze website www.rijschoolharrysmit.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt . Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten

 • uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we er mee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Contactgegevens

Rijschool Harry Smit
Ringoven 98
9934 LG Delfzijl

Tel.: 06-25278865
E-mail: rijschoolharrysmit@live.nl
Kvknr: 02054267

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.